Kursens innehåll

Gå gärna med i gruppen Hundkörkortet på Facebook redan nu för att diskutera kursen, problem eller andra tankar och frågor!

Klar! Fortsätt till nästa lektion